V mesiacoch január až máj 2018 prebehla súťaž o školské výlety (podmienky súťaže a zoznam tried boli do termínu losovania uverejnené na našej stránke, nájdete ich v sekcii Novinky).

Víťazné triedy:


AUTOCAMPING TRUSALOVÁ

Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok (triedu určí škola)

(Trieda z Banskej Bystrice z organizačných dôvodov odriekla účasť na výlete, ten bol pridelený dalšej triede v poradí losovania.)

KEMP TÍLIA – GÄCEĽ

8.C – Základná škola, Mládežnícka 1343, Krásno nad Kysucou

 


AUTOKEMPING ORAVICE

8.A – Základná škola s MŠ, Gaštanová 56, Žilina

 


Výhercom srdečne blahoželáme.