Vážení stáli klienti,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za opätovne prejavenú dôveru.

Vážení partneri, ktorí ste zatiaľ naše služby nevyužili,

dovoľte nám predstaviť ponuku študentských preukazov pre školský rok 2024/2025. Aké sú hlavné výhody preukazov, ktoré vám ponúkame?

♠ Praktický formát ♥ Obsah ♣ Cena preukazov ♦

Vzhľadom na to, že preukazy budú mať rovnakú štruktúru ako zobrazený vzor (vnútorné strany), dosiahne sa vyšším nákladom (viac škôl) zníženie výrobnej ceny. Z týchto dôvodov nie je možné vnútorné strany meniť. Obálka však bude pre každú školu individuálna, kde na titulnej strane bude logo Vašej školy, posledná strana obsahuje zvonenie a rozpis prázdnin, na vnútorných stranách obálky je rozvrh a kalendár školského roka.

Objednajte si preukazy na školský rok 2024/2025!

Štruktúra preukazu

Študentský preukaz vhodný pre všetky typy stredných škôl. Medzi hlavné výhody preukazov, ktoré vám ponúkame patrí praktický formát (7,4 x 10,3 cm), obsah a cena preukazov.

Obálka:

1. str. – logo školy
2. a 3. str. – rozvrh hodín
4. str. – zvonenie a prázdniny

Vnútro preukazu:

1. str. – údaje žiaka, 2. str. – údaje o škole a rodičoch
3. až 8. str. – prehľad o prospechu a dochádzke, výchovné opatrenia
9. str. – schôdze Rady rodičov, 10. až 13. str. – oznamy
14. až 27. str. – návštevy lekára a PN, dochádzka
28 až 31. str. – uvoľnenie/ospravedlnenie z vyučovania
32. str. – kalendárik na školský rok

 

Možnosti platby

Forma predplatného

Uhrádza sa faktúra splatná v júni 2024.
(preukazy zasielame do škôl koncom augusta)

Forma dobierky

Preukazy dostanete v posledný augustový týždeň, dobierková faktúra bude priložená v balíku.

Po obdržaní Vašej objednávky Vám zašleme jej potvrdenie (e-mailom) a novým klientom aj ďalšie inštrukcie.