Objednať

Formát A4, rozsah 350 strán, vyšlo v apríli 2012 v druhom vydaní.

Milé kolegyne a kolegovia, milí žiaci

Publikácia Slohy pre všetkých je určená širokej verejnosti: učiteľom, žiakom základných škôl, študentom stredných škôl i všetkým tým, ktorí potrebujú z času na čas napísať krátky či dlhší sloh.

Slohové útvary sú rozobraté v teoretickej časti, kde používateľ získa podrobný prehľad o charakteristike, kompozícii, štylistike i lexike konkrétneho útvaru.  Pomocou konkrétnych ukážok autentických prác žiakov základných a stredných škôl má každý možnosť získať praktické poznatky o daných útvaroch.

Publikácia je jedinečná nielen počtom konkrétnych útvarov (viac ako 20), ale tiež spôsobom ich spracovania. Každý, kto ju otvorí, má možnosť pochopiť obsahovú, kompozičnú i štylisticko – lexikálnu rovinu slohových útvarov. Desiatky vzorových prác s komplexným rozborom umožnia pochopiť zákonitosti slohu, postupnosť, nevyhnutnú pri tvorbe vlastného útvaru.  Pozitívom publikácie je 325 štylistických cvičení, ktoré majú veľký význam tak pre učiteľov, ako aj pre žiakov. Sú praktickou cestou, ako si potvrdiť vedomosti a zručnosti v oblasti písania, pomôžu naučiť žiakov samostatne tvoriť myšlienky a písať. Zároveň sú vhodným doplnkovým materiálom pre vyučujúcich, ktorým dokážu uľahčiť náročnú prácu.

Publikácia je určená i domácnostiam, ľuďom, ktorí majú obavu z toho, ako napísať krátky príležitostný prívet či prejav. Našimi ukážkami sa môžu inšpirovať.  V praktickej etikete nájdete pár dobrých rád, ako zvládnuť slávnostné udalosti, ale aj bežné stretnutia s priateľmi alebo s obchodnými partnermi.  V dnešnej uponáhľanej dobe sa nám stáva, že musíme niečo reklamovať, potrebujeme si podať inzerát alebo sa uchádzame o prácu a nevieme, ako napísať potrebný útvar. Pomoc nájdete v našej knihe. Dúfame, že kniha Slohy pre všetkých uľahčí písanie všetkým tým, ktorí majú z kladenia myšlienok na papier obavy, pretože veríme, že pomôže zbaviť sa strachu a ukáže, že písanie je zaujímavým dobrodružstvom.

Ľubica Hybenová, Renáta Saganová


O autorkách

Mgr. Ľubica Hybenová

Profesorka slovenského jazyka a literatúry, zástupkyňa RŠ v Gymnáziu, Veľká okružná 22 v Žiline. Je hlavnou metodičkou prípravných kurzov pre žiakov základných škôl, organizovaných o.z. Gaudeamus v Žiline, je členkou Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny. Napísala viaceré odborné publikácie zo slovenského jazyka a literatúry, je autorkou kníh Nádej u Julky, Bylinky a liečiteľské rady od Julky a Bylinky a liečiteľské rady od Julky pre deti.

PaedDr. Renáta Saganová

Profesorka gymnázia, Veľká okružná 22 v Žiline. Vyučujúca slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka a náuky o spoločnosti. Publikuje o živote a činnosti školy v regionálnych médiách.

 


Ukážky v PDF formáte:

 

Objednať