E-mail: posta@skolmedia.sk
Telefón: 0903 340 365, 041/5682443 (záznamník)

Fax je zrušený!

Korešpondenčná adresa:


ŠKOLMÉDIA, spol. s r.o.
P.O.Box B-79
Žilina 011 69
Slovenská republika

Fakturačné údaje:

Bankové spojenie:

ŠKOLMÉDIA, spol. s r.o.
Platanová 3225/2
Žilina 010 01
Slovenská republika
Všeobecná úverová banka
č.u.: 2033232851/0200
IBAN : SK11 0200 0000 0020 3323 2851
SWIFT: SUBASKBX

IČO : 36 008 958
DIČ : 2020447737
IČ DPH : SK 2020447737

Zapísaný v OR OS Žilina,  odd. SRO. vložka 3578/L