Publikácie v školskom roku 2022/23

Publikácie by mali byť dostupné nasledovne:

Matematika (edícia Nová generácia) – od 16.9.2022

Slovenský jazyk (edícia Nová generácia) – od 26. 9. 2022

Slohy pre všetkých – od 3. 10. 2022

Zároveň dochádza vzhľadom na zvýšené vstupy tlačiarne (najmä energie a papier) k zvýšeniu ceny o cca 20% a tiež navýšeniu poštovného vzhľadom na skokové zvýšenie cien Slovenskej pošty.

Zároveň TOP klienti (sú uvedení v menu v samostatnom odkaze) majú do konca októbra 2022 zľavu naviac 1 € / publikácia oproti uvedenému cenníku.

Ďakujeme za pochopenie a veríme, že nám ostanete verní.

Školmédia je späť! (v obmedzenom režime)

Vydavateľstvo Školmédia po otvorení škôl začína po roku fungovať v obmedzenom režime.
V súčasnej dobe prebiehajú objednávky študentských preukazov.

Koncom týždňa oslovíme klientov, ktorí si v minulosti objednali publikácie Nová generácia Slohy pre všetkých. Momentálne sú vypredané, o ich prípadnej dotlači sa rozhodne na základe záujmu škôl.

Telefonické kontakty do konca júna 2021 budeme vybavovať po 15-tej hodine.