POSUNUTIE TERMÍNU súťaže o školské výlety

Keďže hlavná časť telekampane k súťaži o školské výlety prebehla postupne v apríli (ukončili sme ju 24. apríla) a niektoré školy mali na akciu len necelý týždeň, rozhodli sme sa posunúť termín objednávok na piatok 4.mája 2018 do 17:00 hod (internetové a telefonické objednávky).

Losovanie o školský výlet

Zoznam tried, ktoré splnili podmienky na zaradenie do losovania, zverejníme v sobotu 5. mája 2018. V tomto termíne aj uverejníme spôsob a termín losovania (je možné, že prebehne už v nedeľu 6. mája 2018). Následne na stránke uvedieme vylosované triedy, školy budeme informovať aj telefonicky.  Zašleme im certifikáty k školským výletom, ako aj kontakt na príslušného partnera výletu (kemp), kde si dohodnú konkrétny termín.  

Opäť rozdávame darčeky!

Ako každoročne, aj v tomto roku budeme školám rozdávať darčeky!

ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Pokiaľ nepatríte medzi našich TOP klientov a nezaslali sme vašej škole zatiaľ publikácie ako darček v rámci telefonických kampaní, môžete si darček objednať teraz (akcia platí do konca apríla 2018). Môžete si vybrať z troch možností:

a) darček = Matematika edície Nová generácia

b) darček = Slovenský jazyk edície Nová generácia

c) darček = jedna z uvedených publikácií + druhá za cenu 8 € (neplatíte poštovné naviac)

Objednávajte cez objednávkový formulár “Základné školy”. Pri objednávke darčeka zároveň vyplňte počet letákov podľa uváženia (pre deviatakov, ôsmakov prípadne aj nižšie ročníky 2. stupňa), triedy sa zároveň môžu zapojiť do súťaže o školský výlet.

STREDNÉ ŠKOLY

Platí ako pre ZÁKLADNÉ ŠKOLY: pokiaľ nepatríte medzi našich TOP klientov a nezaslali sme vašej škole zatiaľ Slohy pre všetkých  v rámci telefonických kampaní, môžete si túto publikáciu teraz objednať ako darček (akcia platí do konca apríla 2018).

Objednávajte cez objednávkový formulár “Stredné školy”. Pri objednávke darčeka zároveň vyplňte počet letákov podľa uváženia (zvlášť vhodné pre maturantov, ale aj pre nižšie ročníky). Aj stredoškolské triedy sa  môžu zapojiť do súťaže o školský výlet.

Súťaž o 3 školské výlety

Od 5. februára do konca apríla súťažíme o 3 školské výlety, ktoré nám poskytli naši partneri – Autocamping Trusalová, Kemp Tília Gäceľ a Autokemping Oravice. Keďže sa jedná o kempy na Orave a v Turci, je súťaž určená najmä školám žilinského kraja. Ak vám ale nevadí trocha cestovania, môžete sa pokojne prihlásiť aj z Trnavy či Vranova nad Topľou 🙂 Stačí, ak ste žiaci triedy základnej školy na druhom stupni alebo stredoškoláci a objednáte si aspoň 15 publikácií edície Nová generácia a Slohy pre všetkých v ľubovoľnej kombinácii.

Samotný výlet predstavuje ubytovanie pre triedu a pedagogický dozor na dve noci v kempe (nezahŕňa dopravu a stravu, ktorú si ale v kempe možno dohodnúť). Pozrite si podrobné podmienky zapojenia sa do súťaže.

Želáme vám úspešné zvládnutie Testovania 9, prijímacích pohovorov a pre 3 víťazné triedy zaslúžený oddych na školskom výlete ☀

SLOHY PRE VŠETKÝCH – novoročná akcia

Vážení partneri (verní aj noví klienti),

oslovujeme Vás s ponukou, určenou najmä pre stredné školy. Dávame Vám opäť do pozornosti našu úspešnú publikáciu Slohy pre všetkých. Ako v októbri, aj v úvode roka 2018 máme pre všetky školy akciovú ponuku – zníženie ceny o jedno pásmo. Pre našich klientov, ktorí si už Slohy objednali, je pripravený “klientsky cenník”.

Slohy pre všetkých
1‑5 ks6‑10 ks11‑20 ks21‑30 ks31‑40 ksnad 40 ks
Štandardný cenník8,00 €7,50 €7,00 €6,50 €6,00 €5,50 €
Akciový cenník7,50 €7,00 €6,50 €6,00 €5,50 €5,00 €
Klientsky cenník*6,50 €6,00 €5,50 €5,00 €

Za každých 15 publikácií je 1 prémiová zdarma!

Poštovné a balné (pozor – ZMENA!):
objednávka 1-3 ks publikácií: 3,30 €, 4-5 ks: 5,50 €, 6-10 ks: 6,60 €, nad 10 ks zdarma!

* Cenník platí pre školy, ktoré si už publikácie Slohy pre všetkých v minulosti objednali – evidujeme ich v našej databáze, ale môžete nás na to pre istotu upozorniť v správe objednávky :-).

Objednať

Želáme Vám aj Vašim žiakom úspešný rok 2018 a najmä maturantom zvládnutie písomných aj ústnych skúšok!

TESTOVANIE 9 – novoročná akcia

Vážení partneri (verní aj noví klienti),

v úvode roka 2018 obnovujeme akciovú ponuku zo začiatku školského roka. Pre všetky školy máme teraz na publikácie edície “Nová generácia” pripravený akciový cenník (platí pre všetky školy) a “klientsky cenník” (platí pre školy, ktoré si už túto edíciu objednávali).

Publikácia*1‑5 ks6‑10 ks11‑20 ks21‑30 ks31‑40 ksnad 40 ks
Štandardný cenník9,00 €8,50 €8,00 €7,50 €7,00 €6,50 €
Akciový cenník8,50 €8,00 €7,50 €7,00 €6,50 €6,00 €
Klientsky cenník**7,50 €7,00 €6,50 €6,00 €5,50 €

Za každých 15 publikácií rovnakého typu je 1 prémiová zdarma!

Poštovné a balné (pozor – ZMENA!):
objednávka 1-3 ks publikácií: 3,30 €, 4-5 ks: 5,50 €, 6-10 ks: 6,60 €, nad 10 ks zdarma!

Do konca januára 2018 sa pri akciovom aj klientskom cenníku pri určení ceny obidve publikácie spočítavajú! (ak si napríklad klientska škola objedná po 16 ks oboch publikácií, štandardne by každá stála 7,00 €. Teraz sa počíta ako pri objednávke 32 ks, teda 6,00 € za publikáciu!).

* Cenník platí pre publikácie edície “Nová generácia” – matematiku aj slovenský jazyk (MOC je 9,90 €/publikácia).

** Cenník platí pre školy, ktoré si už publikácie edície “Nová generácia” v minulosti objednali – evidujeme ich v našej databáze, ale môžete nás na to pre istotu upozorniť v správe objednávky :-).

Objednať

Želáme Vám aj Vašim žiakom úspešný rok 2018 a najmä zvládnutie testovania a prijímacích pohovorov!

V roku 2018 s novou web-stránkou (… a ešte PF 2018)

Ako ste si iste všimli, vizuál našej stránky sa podstatne zmenil. Snažili sme sa o maximálne zjednodušenie a hlavne ľahkú prístupnosť k objednávkovým formulárom. Na stránke ostali už len aktuálne produkty (publikácie na Testovanie 9 edície Nová generácia, univerzálna knižka Slohy pre všetkých a “sezónne” študentské preukazy (aktualizáciu a objednávky pripravujeme od marca 2018).

V ponuke už nie je angličtina “Bluebell Bridge”, zo starších edícií publikácií na MONITOR je už dostupná len Matematika 2010+ v akciovej cene 3,30 €/publikácia. Pre záujemcov sú ešte k dispozícii naše “beletristické kúsky” Denník z jedného čundru a Zápisky maturanta.

Veríme, že sa v obsahu stránky rýchlo zorientujete a bude nám slúžiť k obojstrannej spokojnosti. Všetkým klientom ďakujeme za spoluprácu v uplynulom roku a  prajeme úspešný rok 2018 v osobnej aj pracovnej sfére života. My – ako píšeme v hlavičke 🙂 – sme tu stále “s Vami, pre Vás, vďaka Vám”.