Súťaž o školské výlety – žrebujeme 9. mája!

Aby sme zabezpečili maximálnu objektivitu pri losovaní, vzali sme si na pomoc losovanie číselnej hry KENO 10 v stredu 9. mája 2018.

Pridelenie čísel:

V „osudí“ je celkom 73 tried (niektoré viackrát), ktoré splnili podmienku – 1 „los“ za 15 objednaných publikácií v ľubovoľnej kombinácii. Tieto triedy sú uvedené v abecednom poradí v samostatnom článku, každá má pridelené číslo od 1 do 73. Keďže v KENO 10 sa losujú čísla od 1 do 80, čísla 74 až 80 ostali nepridelené.

Losovanie:

stredu 9.mája 2018 o 18:00 hod. sa losujú čísla hry KENO 10. Losuje sa celkom 20 čísel, pre našu súťaž je podstatné poradie vyžrebovaných čísel. Prvé tri čísla v poradí sú naši výhercovia a to nasledovne:

  1. číslo – výlet do kempu Trusalová
  2. číslo – výlet do kempu Tília – Gäceľ
  3. číslo – výlet do kempu Oravice

V prípade, že sa medzi prvými troma číslami vyskytne číslo od 74 do 80, posúva sa žrebovanie výhercu na ďalšie číslo v poradí.

Výsledky losovania budú na stránke www.tipos.sk, dôležité je sledovať čísla podľa poradia vylosovania!

Príklad:

Keby sme hypoteticky losovali 30.4.2018 (losované čísla zo zdroja www.tipos.sk):

Výlet do kempu Trusalová by vyhrala trieda s číslom 61 – 8.B zo ZŠ Gaštanová Žilina. Druhé číslo je 79, v našej databáze nepridelené. Výlet do kempu Tília – Gäceľ by teda vyhralo tretie číslo v poradí – 8, čo je v databáze 8.C zo ZŠ Trieda SNP Banská Bystrica. Výlet do kempu Oravice by pripadol číslu 29, čo by bola trieda 9.B zo ZŠ Krásno nad Kysucou.

Teoreticky sa môže stať, že dva, alebo aj všetky tri výlety získa jedna trieda. V tomto prípade vykonzultujeme situáciu s danou školou. Teoreticky môže daná trieda po dohode s kempami využiť oba výlety v rôznych termínoch, prípadne môže škola využiť výlet pre inú triedu, resp. „prepustiť“ výlet ďalšej triede v poradí (napr. 4. vylosované číslo).

OZNÁMENIE VÝHERCOM:

Následne po vylosovaní budeme víťazné školy a triedy informovať telefonicky aj e-mailom, prípadne doriešime nejasnosti. Poskytneme im kontakt na víťazný kemp, ktorý tiež budeme informovať o výhercovi. Dohodnutie konkrétneho termínu je na danej triede a kempe – partnerovi školského výletu.

Presné podmienky školského výletu sú na našej stránke www.skolmedia.sk.