Losovanie o školský výlet

Zoznam tried, ktoré splnili podmienky na zaradenie do losovania, zverejníme v sobotu 5. mája 2018. V tomto termíne aj uverejníme spôsob a termín losovania (je možné, že prebehne už v nedeľu 6. mája 2018). Následne na stránke uvedieme vylosované triedy, školy budeme informovať aj telefonicky.  Zašleme im certifikáty k školským výletom, ako aj kontakt na príslušného partnera výletu (kemp), kde si dohodnú konkrétny termín.