Opäť rozdávame darčeky!

Ako každoročne, aj v tomto roku budeme školám rozdávať darčeky!

ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Pokiaľ nepatríte medzi našich TOP klientov a nezaslali sme vašej škole zatiaľ publikácie ako darček v rámci telefonických kampaní, môžete si darček objednať teraz (akcia platí do konca apríla 2018). Môžete si vybrať z troch možností:

a) darček = Matematika edície Nová generácia

b) darček = Slovenský jazyk edície Nová generácia

c) darček = jedna z uvedených publikácií + druhá za cenu 8 € (neplatíte poštovné naviac)

Objednávajte cez objednávkový formulár “Základné školy”. Pri objednávke darčeka zároveň vyplňte počet letákov podľa uváženia (pre deviatakov, ôsmakov prípadne aj nižšie ročníky 2. stupňa), triedy sa zároveň môžu zapojiť do súťaže o školský výlet.

STREDNÉ ŠKOLY

Platí ako pre ZÁKLADNÉ ŠKOLY: pokiaľ nepatríte medzi našich TOP klientov a nezaslali sme vašej škole zatiaľ Slohy pre všetkých  v rámci telefonických kampaní, môžete si túto publikáciu teraz objednať ako darček (akcia platí do konca apríla 2018).

Objednávajte cez objednávkový formulár “Stredné školy”. Pri objednávke darčeka zároveň vyplňte počet letákov podľa uváženia (zvlášť vhodné pre maturantov, ale aj pre nižšie ročníky). Aj stredoškolské triedy sa  môžu zapojiť do súťaže o školský výlet.